HISTORIAL AUDICIONS FI DE CURS
 

 

Concert Final de Curs 2006-07

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2007-08

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2008-09

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2009-10

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2010-11

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2011-12

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2012-13

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2013-14

 

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2014-15

Podeu visualitzar un petit fragment clicant sobre els següents links:

  DISSABTE MATÍ 12:00h (Aula moderna)

  DISSABTE TARDA 16:45 (Aula clàssica)

  DISSABTE VESPRE 19:15 (Aula clàssica)

  DIUMENGE MATÍ 10:45 (Petits músics)

  DIUMENGE MATÍ 12:45 (Petits músics)

 

 

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2015-16

 

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2016-17

 

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2017-18

Podeu visualitzar aquestes activitats conjuntes clicant sobre els següents links:

  CANTATA DIUMENGE MATÍ 10:30h

  CANTATA DIUMENGE MATÍ 12:30h

  ENSEMBLE GUITARRES DIUMENGE TARDA 17:00h

  ENSEMBLE GUITARRES DIUMENGE VESPRE 19:30h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Final de Curs 2021-22

Podeu visualitzar les diferents sessions del festival

de final de curs clicant sobre els següents links:

  AULA MODERNA DISSABTE TARDA 18:00h

PETITS MÚSICS DIUMENGE MATÍ 10:30h

 PETITS MÚSICS DIUMENGE MATÍ 12:45h

 AULA CLÀSSICA DIUMENGE TARDA 17:00h

  AULA CLÀSSICA DIUMENGE VESPRE 19:30h