Iniciació Musical des dels 3 anys

Música per a totes les edats

Classes individuals i col·lectives

Clàssic i Modern

Piano, Guitarra Clàssica, Violí, Viola, Violoncel, Clarinet, Flauta Dolça i Travessera, Guitarra i Baix Elèctric, Bateria, Cant Clàssic i Modern, Coral per a Joves i Adults, Orquestra de Guitarres,... altres a consultar.

 

 

Els més menuts s'inicien a la música de manera sensorial basant-nos en els mètodes dels grans pedagogs de la música com E. Willems, C. Orff, Dalcroze, Martenott,... Aquest treball sensorial ens portarà a desenvolupar una bona educació de la veu, l'oïda, del sentit rítmic i psicomotriu. Per tant es busca que visquin la música a través d'experiències sensorials i afectives per després fer sorgir la part intel·lectual de la lectoescriptura com una conseqüència d'un procés d'aprenentatge d'interiorització sensorial previ.

Roda d'Instruments

Després del treball previ de la Iniciació Musical farem sorgir la part intel·lectual de la lectoescriptura com una conseqüència del procés d'aprenentatge d'interiorització sensorial dels cursos anteriors. Paral·lelament en aquesta proposta sel's hi presenten els diferents instruments que ofereix l'escola de forma pràctica perquè ells puguin provar-los i més endavant poder triar-ne un.

L'aprenentatge de l'instrument parteix d'una sèrie de llibres elaborats per l'escola on es presenta de manera seqüenciada els continguts tenint en compte tant la introducció de nous elements del llenguatge musical com nous conceptes entorn a l'aprenentatge de l'instrument “teoria aplicada a l'instrument”. Es potencia una metodologia, on l'estudi es basi en l'anotació d'estratègies mecàniques que permetin una ràpida assimilació i execució d'una partitura.  

Pretenem que assoleixin un bon nivell que els permeti llegir i interpretar correctament partitures amb el seu instrument.

 

Pretén integrar a l'alumne des d'un bon començament a la pràctica col·lectiva de la música. Això comporta la responsabilitat del treball individual de cada alumne que ha de precedir la tasca conjunta, el respecte pels companys, l'audició “des de dins”,...

 

Gaudir participant del cant conjunt aplicant una bona tècnica vocal: relaxació, respiració, fonació, articulació,...

 

En aquest procés d'aprenentatge de l'instrument caldran uns coneixements teòrics de solfeig, harmonia,... per aplicar a l'instrument i d'altres com la història de la música, l'estètica,... per assolir una base de coneixements que permetin entendre l'evolució de la música i contextualitzar els moments històrics i els models de cada època.

 

 

Les CLASSES PER A JOVES I ADULTS d'Instrument estan pensades per tots aquells interessats en classes setmanals (individuals o en petit grup) amb bona disponibilitat horària.

El Petit Músic ofereix una ENTREVISTA GRATUÏTA (sense comprimís posterior) per determinar el nivell de cadascú o per triar instrument i així proposar el que millor convingui.

Les classes particulars seran sempre personalitzades d'acord amb les necessitats i objectius de cadascú.

L'Escola també ofereix una Coral per Joves i Adults on es treballa la veu i es prepara un repertori variat de música tradicional, espirituals, gospels, música moderna,...