Llibres editats per l'Escola Dossiers Escola
Altres materials Recurssos Musicals a la Xarxa
El Racó de l'Artista

 

El “ Meravellós Món de la Guitarra ” és un mètode d'iniciació a l'instrument, fruit de la necessitat de trobar un mètode engrescador que convidi a qualsevol que vulgui iniciar-se en la pràctica de la guitarra (a partir dels 5 anys).

El mètode consta de 3 llibres d'iniciació a l'instrument, on es presenta de manera seqüenciada els continguts tenint en compte tant la introducció de nous elements del llenguatge musical com nous conceptes entorn a l'aprenentatge de l'instrument “teoria aplicada a l'instrument”, començant des d'una visió global de la guitarra mitjançant l'ús de la mà dreta amb una sèrie de mecanismes bàsics fins arribar a un domini de l'instrument executant melodies, acords i acompanyaments.

Tots aquests elements es treballen evitant exercicis pesats que provoquin l'avorriment a l'hora d'estudiar i es proposa la pràctica d'un recull de melodies i cançons populars que són properes als alumnes fent d'aquesta manera que des d'un primer moment puguin interpretar peces que els hi són conegudes.

 

L'autor.
̉scar Busons i Moron
© 1999


Sèrie de llibres "El Meravellós Món de la Guitarra" © 2007

 

Dossiers Escola

 

Dossier d'Iniciació Musical 1

 

Dossier d'Iniciació Musical 2

 

Dossier d'Iniciació Musical 3

 

Dossier de Pre-llenguatge Musical

 

Dossier de la Roda d'Instruments

 

Altres Materials

Lletres Cançons Cantates  
 

 

 

Lletres Cançons Cantates

La Fàbrica de Colors (2017-18)

 

Recurssos Musicals a la Xarxa

Llenguatge Musical  
Audicions
Software Musical

 

 

Llenguatge Musical

 

 

 

 

 

Audicions

Llenguatge Musical Ini2

http://

 

 

 

 

Software Musical

(Cristina Giró i Fortuny © 2007)